Teräspyrstöpilkki
16 €
paino 8g tai 12g
Teräspyrstöpilkki 8g

Loistava TERÄSPYRSTÖPILKKI

Tämä on pystypilkki, joka muuttuu vahvasti sivulle uivaksi pohjaonginnassa. Kun pilkki nostetaan puoli metriä pohjasta ylös ja tehdään pystypilkille ominainen loppunykäisy, niin pilkki asettuu vaaka-asentoon. Vapauttamalla siima löysälle alkaa teräspyrstöpilkki vaakauinnin sivulle. Uintia voidaan hidastaa taivuttamalla pyrstöä suuremmaksi. Vaaka-asentoon kääntymistä voi herkistää taivuttamalla päätä alaspäin.

Teräspyrstöpilkissä on valoherkkä pintakäsittely. Luonnon-, tai keinovalo aktivoi jälkiloistoaineen ja vaappu näkyy loistavana kalastettaessa.

Valittavana on kaksi kokoa:
S: 85mm, 8g
M: 85mm, 12g

Steel Tail Jig
€ 16
weight 8g or 12g

Great Steel Tail of Ice Fishing

This is an elevation jig, which changes strongly when starting ground fishing from floating fishing. When the jig is raised half a meter from the bottom up and made ​​mormyshka characteristic latching speed, then the jig is set in a horizontal position. By releasing the line slack begins steel tail jig horizontal swimming. Swimming can be slowed down by bending the tail to enlarge. The horizontal position reversal may sensitize bending the head downwards.

Steel Tail Jig has a light-sensitive surface treatment. Natural or artificial light activates the latter splendor of the substance and the lure of a luminous fishing.

There are two sizes:
S: 85mm, 8g
M: 85mm, 12g

Teräspyrstöpilkki 8g
Teräspyrstöpilkki 12g
Teräspyrstöpilkki 12g